Overleven in je eentje
Zodat je wint met casino spellen
Menu

Baccarat spelen 28 december 2015

IN-BETWEEN

MAXIMUM AANTAL SPELERS: geen maximum.

WINNEND: trek een kaart ‘in-between’ de waarde van de open kaart.

SPELVERLOOP:

1. Elke speler plaatst een ante.
2. Elke speler krijgt één open kaart gedeeld.
3. Te beginnen met de eerste speler, wordt een tweede open kaart gedeeld. Die speler kan elk bedrag inzetten tot het bedrag dat in de pot zit (of de maximum toegestane inzet, die lager kan zijn) op het feit dat de volgende kaart tussen de twee kaarten (in between) zit die hij heeft ontvangen. Als dat zo is, krijgt de speler dat bedrag van de pot. Als het niet zo is, betaalt de speler het bedrag van zijn inzet aan de pot. Als de kaart die omgedraaid wordt, overeenkomt met een van dc twee kaarten die die speler heeft ontvangen, moet die speler het dubbele bedrag van zijn inzet aan de pot betalen.
4. Herhaal stap 3 met de volgende speler, ga door tot de pot leeg is, schud indien nodig.

LET OP: het is heel belangrijk dat er een beslissing wordt genomen over de ante en het maximumbedrag dat elke speler op de hand kan verliezen. De deler moet ook beslissen of een Ace hoog, laag of ter beoordeling van de speler zelf is.

INDIAN

MAXIMUM AANTAL SPELERS: 52

WINNEND: High Hand

SPELVERLOOP:

1. Elke speler krijgt een gesloten kaart gedeeld. De kaarten blijven gesloten.
2. Elke speler legt zijn kaart, zonder ernaar te kijken, voorzichtig op zijn voorhoofd zodat iedereen deze kan zien.
3. Er wordt gebet.
4. Showdown.

LET OP: zorg dat niemand zijn kaart in een spiegel kan zien!

NUMBERS

MAXIMUM AANTAL SPELERS: 8

WINNEND: High en Low Hand delen de pot.

SPELVERLOOP:

1. Elke speler krijgt vijf gesloten kaarten gedeeld en in het midden komen zeven gesloten kaarten.
2. Een van de zeven kaarten in het midden wordt langzaam omgedraaid. Alle spelers die een kaart van dezelfde waarde hebben, moeten die wegdoen. Er wordt gebet.
3. Herhaal stap 2 tot alle zeven kaarten omgedraaid zijn. Als er voor de tweede maal een kaart van dezelfde waarde wordt omgedraaid, moet er een nieuwe kaart van de stapel worden genomen en omgedraaid. Ten slotte moeten zeven kaarten van verschillende waarden open op tafel liggen. Als iemand al zijn kaarten tijdens dit omdraaien kwijtraakt, wint hij meteen de pot en is het spel ten einde. Anders geven de spelers High of Low aan als alle kaarten zijn omgedraaid. Er wordt gebet.
4. Declare. Er wordt gebet. Showdown.

LET OP: een Ace is 1 of 15 waard, open kaarten zijn 10 waard, alle andere kaarten zijn de getoonde waarde waard.

Geen reacties op Baccarat spelen
Categorieën: Geen categorie

Inleiding bij poker 16 december 2015

Poker is een spel van vaardigheden. juist ja. vaardigheden. Hebt u vrienden die anders denken, nodig hen dan vooral uit om een spelletje te spelen. Het bekende poker vereist namelijk kennis van kansen, inzetten en stalen zenuwen. Oh ja, en een beetje geluk kan nooit kwaad.

Poker wordt in vele vormen en op veel manieren gespeeld, de enige beperking is uw eigen creativiteit. Het is dar oneindige aantal variaties dat het spel zo geweldig maakt. En daar komt nog bij dat het net zo leuk kan zijn om namen voor nieuwe spelen te bedenken als om zelf nieuwe spelen uit te vinden.

pokerhand

In dit boek staan bijna alle variaties op pokerspelen (met geweldige namen als Anaconda en Cowpie), waardoor u gemakkelijk een pokeravond vol afwisseling kunt organiseren. Elk spel vraagt een iets andere strategie en biedt verschillende kansen.

En elk spel kan de verhoudingen tussen uzelf en uw vrienden veranderen, Doe daarom uw voordeel met de suggesties in dil boek of aanvaard de gevolgen.

Dus inzetten maar en veel plezier.

De geschiedenis van poker

Laten we dankhaar zijn voor de dwazen. Als zij er niet geweest waren, waren wij niet zo succesvol.
Mark Twain

HOE HET ALLEMAAL BEGON

Wie denkt aan de oorsprong van poker, stelt zich een kroeg in her wilde Westen voor, compleet met houten vloer en zwaaiende saloondeuren. En dar is niet ver van de werkelijkheid! Het spel dar vandaag gespeeld wordt én de meeste varianten erop, zijn inderdaad gebaseerd op spelen die populair werden langs de Mississippi aan her eind van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw.

Het verhaal gaat dat de Chinezen rond 900 v.c. de eerste speelkaarten hebben uitgevonden, ontleend aan de dunne tegels die oorspronkelijk werden gebruikt in het Chinese domino. Het kaarten verspreidde zich snel en was rond de veertiende eeuw een in de hele wereld bekende activiteit.

pokerchips

Poker is waarschijnlijk een mengeling van verschillende spelen uit landen van over de hele wereld met mogelijk invloeden van:

16DE EEUW: Primero (Italië) en Gilet (Frankrijk)
17DE EEUW: As Nas (Perzië)
18DE EEUW: Brag (Engeland), Pochen (Duitsland) en Poque (Frankrijk)

De meest geloofwaardige verklaring voor her ontstaan van poker is dat de Perzische zeelieden een nieuw spel meenamen naar New Orleans. Dit spel was een combinatie van her oude Perzische spel lis Nas en her Franse Poque, waarbij inzetten en bluften een belangrijk deel van her spel uitmaakten. Combineer beide namen en je hebt Poqas. Doe er een Frans accent bij en de uitspraak wordt iets als ‘pokah’ .

Poker kreeg uiteindelijk zijn huidige naam van ene Jonathan H. Green. In 1834 schreef Green een boek met spelregels voor wat hij het Cheating Game’ noemde, een kaartspel waarbij men mag liegen als onderdeel van de strategie, Omdat het spel nog geen officiële naam had, besloot hij het ‘poker’ te noemen.

Vanuit New Orleans verspreidde poker zich als een wild vuur door een droog veld. Een reiziger die westwaarts ging, moest heel erg goed zoeken naar een stad zonder saloon en pokertafel.

Vandaag de dag wordt poker thuis gespeeld, maar ook in casino’s en via internet. Poker heeft zelfs zijn eigen kampioenschap – dat werd in 1970 voor hel eerst gespeeld in het Bin ion Horseshot’ Casino in Las Vegas.

Geen reacties op Inleiding bij poker
Categorieën: Geen categorie

Don’t pass line inzetten 7 december 2015

Hoewel de meeste spelers inzetten op de shooter, zijn er ook mensen die tegen de shooter inzetten. Dat betekent dat er om te beginnen een don’t pass line inzet gedaan wordt, op dezelfde manier als de spelers die een pass line inzet doen. Als je een don’t pass line inzet doet, win je precies het omgekeerde van de pass line inzet.

Voorbeeld van een don’t pass

• Als de shooter 7 of 11 gooit bij zijn come-out roll, verlies je automatisch.
• Als de shooter 2 of 3 gooit bij zijn come-out roll, win je automatisch een uitbetaling val 1 maal de inzet.
• Als de shooter 12 gooit, is hel gelijkspel. Dat betekent dat je inzet blijft gelden, maar dat je niets wint.
• Als de shooter 4, 5, 6, 8, 9 of 10 gooit, is dat zijn punt en win je als hij 7 gooit voordat hij nog eens zijn punt gooit.
Het echte voordeel van de don’t pass line strategie wordt duidelijk na de come-out roll, als de shooter zijn punt heeft, want er is nu meer kans op een 7 dan op welk ander getal ook. Je kunt een don’t pass line inzet op elk moment verwijderen. Zoals je odds bets bij een pass line inzet kunt leggen, kan dat ook bij een don’t pass line inzet (zie hieronder). Hiervoor leg je de odds bet niet achter, maar boven de pass line inzet.

inzetten

Don’t come bets

Deze inzetten worden op precies dezelfde manier gedaan als de come bets, maar dan omgekeerd: een nieuwe don’t come bet wint automatisch al; de shooter 2 of 3 gooit en de inzet wordt teruggegeven zonder winst als hij 12 gooit. De inzet verliest automatisch als de shooter 7 of 11 gooit. Als de shooter 4, 5, 6, 8, 9 of 10 gooit, wordt de inzet verplaatst naar de
plaats boven het place-bet vakje voor dat getal tot er een 7 (winnend) of datzelfde getal (verliezend) gegooid wordt. Op deze inzetten kunnen odd bets gezet worden, maar de uitbetaling is hetzelfde als voor de dont pass inzetten (zie hieronder).

Gokker opgelet: odds bets op don’t pass line inzetten

Waar je met een inzet op de pass line interessantere odds bets kunt doen na de comeout roll, geldt het omgekeerde voor wie inzet op de don’! pass line, want hij gokt dat je 7 zal winnen. Dat betekent dat je altijd meer fiches inzet dan je kunt winnen:
•Je moe16 fiches inzetten op 6 of 8 om 5 fiches te winnen (verhouding van 5 tegel 6- want er zijn zes kansen om 7 te gooien en maar vijf kansen om 6 of 8 te gooien). •Je moet 9 fiches inzetten op 5 of 9 om 6 fiches te winnen (verhouding van 2 tegen 3 – want er Zijn zes kansen om 7 te gooien en maar vier kansen om 5 of 9 te gooien).
•Je moet 10 fiches inzetten op 4 of 10 om 5 fiches te winnen (verhouding van 1 tegen 2 – want er zijn zes kansen om 7 te gooien en maar drie kansen om 4 of 10 te gooien).

Geen reacties op Don’t pass line inzetten
Categorieën: Geen categorie

Strategie van de speler 1 december 2015

Zolang de roulette in casino’s geëxploiteerd wordt, zijn er mensen geweest die geprobeerd hebben de strijd met de machine aan te binden. Bekend is het gezegde van Napoleon: “Le calcul vaincra la roulette” (De berekening zal de roulette overwinnen). Bekende strijders zijn ook geweest Dostojevski en onze eigen Eduard Douwes Dekker, alias Multatuli (die trouwens ook op ander terrein bewezen heeft de strijd niet te schuwen).
Laat ons eens nagaan of men bij de roulette met een strijd te maken heeft die niet bij voorbaat verloren is.
Wanneer men de strijd met iemand aanbindt, mag men een der elementaire regels van de strategie niet uit het oog verliezen, namelijk dat men de kracht van zijn tegenstander moet kennen. Men dient zich dus te herinneren dat bij de roulette de grotere kans (of om een lelijk, maar duidelijk woord te gebruiken: de meerkans) van de bank tegenover de speler, bestaande in de zero, 1/37 of 2,7% bedraagt bij de nummers en 1,3% bij de enkelvoudige kansen. Laat ons hieraan direct toevoegen dat men de Belgen niet voor filantropen moet aanzien omdat bij hen zonder 0 wordt gespeeld. Integendeel, zij hebben zeer wel ingezien dat het spel op deze manier een gok wordt, niet alleen voor de speler, maar ook voor de bank. En daar is het de bank niet om te doen; die wil zaken doen en kan bovendien niet geacht worden haar mooie gebouwen en lokalen gratis ter beschikking te stellen. Daarom heft men in België 7% van de speler en aangezien de bank daar het grootste gedeelte van krijgt (de rest is de belasting voor de staat), komt ze ruimschoots aan haar trekken.

Toch mag men niet klagen over die meerkans van de bank. Roulette is een van de fatsoenlijkste spelen tegenover de speler. Ter vergelijking een paar cijfers. Bij het jeu de boule, dat in vrijwel alle 150 Franse casino’s bedreven wordt, evenals in het keurige Zwitserland, is de meerkans maar eventjes 11,11 % (tussen haakjes, al deze percentages zijn door knappe wiskundige koppen uitgerekend). Het “netste” spel voor de speler is trente-et-quarante, want daarbij heeft de bank maar 1 % meerkans. Begrijpelijk is dat dit spel slechts in enkele casino’s voorkomt, zoals in Monte Carlo(kijk hier) en in Nice. In laatstgenoemde plaats gaat men er tegen heug en meug mee door vanwege de concurrentie met Monte Carlo, maar af en toe sluit men een jaar af met verlies op dit spel. Maar de argeloze speler die zich van dit alles niet bewust is, gaat rustig door zijn kans te beproeven met boule, waarbij hij meer dan 110/0. op de bank achterligt. Dit is allemaal echter nog mets vergeleken met ettelijke andere vormen van hazardspel waaraan de speler zich met vreugde en hoop overgeeft. Hoorden wij daar het woord Staatsloterij? Artikel 8 van de Wet op de Kansspelen bepaalt dienaangaande dat “ten minste twee derde gedeelte van de door de deelnemers (dus de kopers van loten) betaalde sommen aan prijzen wordt uitgeloofd”.

Al steekt de roulette met haar 1,3 à 2,7% daarbij aller gunstigst af, toch valt niet te loochenen. dat de bank een ijzersterke winstpositie heeft. a href=”http://www.startupbootcamp.org/mentors/francois-blanc.html”>François Blanc, de grote magiër van Homburg en Monte Carlo, had dan ook groot gelijk toen hij eens, nadat hem was gevraagd of rood dan wel zwart dikwijls won, antwoordde: “Rouge gagne souvent et noir gagne souvent, mais blanc gagne toujours.” (Rood wint vaak en zwart wint vaak, maar wit, blanc, wint altijd.)

Toch zou het niet juist zijn te beweren dat men maar raak moet spelen, omdat er toch geen kruid tegen de grotere macht van de bank gewassen is. Men kan wel degelijk proberen te winnen, maar dit kan alleen door organisatie bij het inzetten; wij bedoelen door hel bedrag van die inzet te variëren in overeenstemming met het behaalde resultaat.

Wij hebben ons bij het bezoeken van een casino er altijd over verbaasd daar om de tafels een aantal, meest oudere, dames bezig te zien met het op een papiertje alleen maar ijverig noteren van ieder nummer en elke kleur, zonder daaraan enige andere consequentie te verbinden dan het zetten op rood wanneer het balletje toevallig driemaal op zwarte nummers was blijven liggen. Wanneer men dit doet zonder zijn inzet te veranderen, begaat men de principiële fout (zeg maar gerust: denkfout) te geloven dat het balletje er een geheugen op na houdt en dat er dus een logische samenhang is tussen het gebeuren dat zojuist heeft plaatsgevonden en hetgeen gaat volgen. Dezelfde fout wordt gemaakt door al diegenen wier systeem (in Frankrijk zou men zeggen hun martingale) uitsluitend bestaat in het foute geloof aan de gelijke verdeling, aan het automatisch terugkeren van het evenwicht. Dit systeem, attaque genaamd, bestaat bijvoorbeeld in het spelen van aldoor dezelfde enkelvoudige kans (altijd zwart, altijd even enzovoort) of het spelen van l’alternance (de afwisseling), dat wil zeggen een keer zwart, een keer rood, een keer zwart, een keer rood enzovoort. Een variant hierop is de zogenaamde tournante, waarbij men de enkelvoudige kansen speelt en daartoe om de tafel heen draait, dus: eerste keer manque, tweede keer impair, derde keer rouge, vierde keer zwart, vijfde keer pair, zesde keer passe. De fout van deze systemen is dat men zijn kansen helemaal niet verbetert en dat men regelrecht ingaat tegen het systeem dat is opgezet om het casino te laten winnen. Wie zo speelt, negeert de enige echte “wet van het toeval”, namelijk die der grote getallen. Deze komt hierop neer dat slechts bij een zeer groot aantal draai beurten het aantal keren dat bijvoorbeeld rood uitkomt ongeveer gelijk wordt aan dat van zwart. Of anders gezegd: de kans op afwijking van het gemiddelde wordt kleiner naarmate het aantal coups toeneemt.

Volstrekt waardeloos is, zoals ieder nuchter mens begrijpen zal, het nauwgezet bestuderen van de zogenaamde permanences. die sommige blaadjes in casinoplaatsen publiceren en die een overzicht bevatten van alle uitgekomen nummers gedurende een bepaalde periode. Bij Online Roulette 888 kun je veel leuke spellen vinden.

Wij willen de lezer niet verwarren door het hanteren van verouderde termen als paroli, massage, descendante. montante e.d., maar liever overgaan tot het beschrijven van enkele systemen die het naar onze smaak beter doen, omdat ze het zoeken in een verstandige beheersing van de inzet, waardoor men de kans krijgt het eventueel verlorene terug te winnen.

Bij hel begin beginnend noemen wij de martingale van de (vergeef ons dat we toch nog even met een vreemde naam komen) montante géométrique. Die bestaat in het bekende verdubbelingssysteem. Men zet één jeton op bijvoorbeeld zwart. Rood komt uit. Men speelt opnieuw zwart, met twee jetons, dan met vier, Aldoor mislukt het. Vervolgens zet men acht, daarna zestien enzovoort. Natuurlijk, als bij de zesde keer dat men opzet, zwart uitkomt, krijgt men 32 jetons uitbetaald op de 32 die men ingezet beeft. Men haait dus 64 jetons uit het spel, maar heeft inmiddels al 63 stuks verspeeld, zodat men uiteindelijk maar één jeton gewonnen heeft, hetgeen nu niet bepaald een schitterende beloning mag heten voor zoveel inspanning en risico. Bovendien moet men, als een lange serie rood tegenzit en men bijvoorbeeld met jetons van f 10 speelt, voor de kleine winst die men kan behalen, een behoorlijke som geld bij zich hebben. Tenslotte kan men zich ook te pletter lopen op het vastgestelde maximum. Om verwarring te voorkomen spreken wij in het vervolg niet meer van jetons, maar van stuks.

Geen reacties op Strategie van de speler
Categorieën: Geen categorie